17/04/2023 Monografia Magazynu Materiałów Literackich Cegła 2001-2022


Galeria / zamówienia / info  : Księgarnia Tajne Komplety

.
.

Nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza ukazała się Monografia Magazynu Materiałów Literackich Cegła – artbook podsumowujący działalność redakcji od 2001 roku.
.
.
Część merytoryczną i opisową z perspektywy antropologicznej stanowi tekst prof. Anny Markowskiej, z perspektywy krytycznoliterackiej tekst prezentuje dr Jakub Skurtys. Dr Marcin Czerwiński przedstawia zaś magazyn w eksperymentalnej formie tekstowej.  Dr Karolina Wiśniewska z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych uzupełnia część merytoryczną o tekst poświęcony łączeniu designu i literatury. 
.
.
Opublikowana jest również rozmowa z redaktorem prowadzącym – Karolem Pęcherzem. Całość opatrzona jest ilustracjami i opisem wszystkich dotychczasowych numerów Magazynu Materiałów Literackich Cegła.W skład artbooka wchodzą plakaty, zbiorczy zin prezentujący pierwsze wydania magazynu z okresu 2001-2005 oraz część merytoryczna i albumowa. 
.
.


..
..
..
..
..