Dwójka

Rok wydania: 2002

Drugi numer magazynu prozą uświetnili Radosław Wiśniewski, Fink (Karol Pęcherz), Alfons Ksylofon Siwek-Mułowski; wierszami: Mariusz Grzebalski, Maciej Melecki, Fish (Dawid Skrabek), Gustaw Gustawson, Mihor (Michał Guz), Nom de Plume (Paweł Krzaczkowski), Piotr Maur, Tehanet Maurice. W pierwszym drukowanym w ?Cegle? odcinku ?Korespondencji seryjnej? o swoje wczesne teksty Karol Maliszewski pyta Justynę Bargielską. Składane w Wordzie za pomocą nakładki Fint Printing. Kserowane wspólnym wysiłkiem redakcji oraz zakładów pracy znajomych i rodziców.
Rzecz powstawała oczywiście pod dachem Kolegium Karkonoskiego na tamtejszej polonistyce.

Broszura A5, 68 s., oficjalna jakość xero.
Nakład około 100 egz.

Fish (Dawid Skrabek)
Gustaw Gustawson
Nom de Plume (Paweł Krzaczkowski)
Mihor (Michał Guz)
Linek (Grzegorz Linkiewicz)
Fink (Karol Pęcherz)
Tehanet Maurice
Piotr Maur
Mariusz Grzebalski
Maciej Melecki
Radosław Wiśniewski
Karol Maliszewski
Justyna Bargielska

POBIERZ PDF >>

KOREKTA
redakcja

DESIGN
Mariusz Piela, Paweł Krzaczkowski, Jacek CieślakWrocławski Program Wydawniczy