Dwójka

Drugi numer magazynu prozą uświetnili Radosław Wiśniewski, Fink (Karol Pęcherz), Alfons Ksylofon Siwek-Mułowski; wierszami ? Mariusz Grzebalski, Maciej Melecki, Fish (Dawid Skrabek), Gustaw Gustawson, Mihor (Michał Guz), Nom de Plume (Paweł Krzaczkowski), Piotr Maur, Tehanet Maurice. W pierwszym drukowanym w ?Cegle? odcinku ?Korespondencji seryjnej? o swoje wczesne teksty pyta Karola Maliszewskiego Justyna Bargielska. Składane w Wordzie za pomocą nakładki Fint Printing. Kserowane wspólnym wysiłkiem redakcji oraz zakładów pracy znajomych i rodziców. Premiera 2002.

Broszura A5, 68 s., oficjalna jakość xero.

Fish (Dawid Skrabek)
Gustaw Gustawson
Nom de Plume (Paweł Krzaczkowski)
Mihor (Michał Guz)
Linek (Grzegorz Linkiewicz)
Fink (Karol Pęcherz)
Tehanet Maurice
Piotr Maur
Mariusz Grzebalski
Maciej Melecki
Radosław Wiśniewski
Karol Maliszewski
Justyna Bargielska

POBIERZ PDF >>

KOREKTA
redakcja

DESIGN
Mariusz Piela, Paweł Krzaczkowski, Jacek Cieślak

Magazyn Cegła jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Wydział Kultury Gminy Wrocław

Wrocław - The Meeting Place

Wrocław - The Meeting Place