Trójka

Numer 3 to w dalszym ciągu przede wszystkim prezentacja młodoliterackiej sceny jeleniogórskiej: Fisha (Dawida Skrabka), Good Thomasa, Gustawa Gustawsona, Nom de Plume'a (Pawła Krzaczkowskiego), Mihora (Michała Guza), Linka (Grzegorza Linkiewicza), Tehanet Maurice'a, Piotra Susa, Mateusza Melanowskiego i Tobiasza Melanowskiego. Redakcja, skupiona wokół polonistyki Kolegium Karkonoskiego, bezinteresownie wspierana przez Karola Maliszewskiego, pozyskuje także wiersze m.in. Adama Pluszki, Roberta Króla i stopniowo wychodzi w Polskę. Kserowane wspólnym wysiłkiem redakcji oraz zakładów pracy znajomych i rodziców. Premiera 2002.

Broszura A5, 52 s., oficjalna jakość xero.

Fish (Dawid Skrabek)
Good Thomas
Gustaw Gustawson
Nom de Plume (Paweł Krzaczkowski)
Mihor (Michał Guz)
Linek (Grzegorz Linkiewicz)
Tehanet Maurice
Piotr Sus
Mateusz Melanowski
Tobiasz Melanowski
Adam Pluszka
Robert Król

POBIERZ PDF >>

KOREKTA
redakcja

DESIGN
Tomasz Ożóg, Piotr Machłajewski, Mariusz Piela

Magazyn Cegła jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Wydział Kultury Gminy Wrocław

Wrocław - The Meeting Place

Wrocław - The Meeting Place